levitra uk cialis generic kamagra gel kamagra 100mg cheap cialis uk cheap levitra uk

ประวัติความเป็นมา
สารจากประธานกรรมการ
สารจากประธานกิตติมศักดิ์
กิจกรรมทางสังคม เอวายซี
กิจกรรมองค์กร เอวายซี
นโยบายและวัตถุประสงค์
Student Exchange
Inbound Exchange Programs in Thailand
English Programs For School
English Summer Camps
English Camps for School
English Summer Course
English Summer Courses for School
October Programs
AYC Chinese Program
School Camps
English Program For School
Work And Travel
English Summer Camps
English Summer Course
ศูนย์สอบส่วนกลาง (กรุงเทพ และปริมณฑล)
ศูนย์สอบส่วนภูมิภาค
อาจารย์อาสาสมัคร
กิจกรรมศูนย์ประสานงาน
แบบฟอร์มการสมัคร
Gallery
ติดต่อ
หน้าแรก > AYC Thailand Today!! > 
Version
 

ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์!!... 

นักเรียนผู้มีสิทธ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้ารับทุนเต็มจำนวนในโครงการ  ทุนแลกเปลี่ยนเยาวชน 1 ปีการศึกษา ได้แก่

1.  นายณัฐภัทร แซ่เบ๊                               โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย    คะแนน 96

2.  ด.ญ.ทศพร พันธุ์พินิจ         โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)   คะแนน 96

3.  น.ส.ศิริลักษณ์ เจริญสุข                      โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน   คะแนน 93

4.  นายนิกเคอรัสคริสโตเฟอร์ เบิร์ด    โรงเรียนวารีเชียงใหม่   คะแนน 92

ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าว เข้ารายงานตัวเพื่อสอบสัมภาษณ์ ในวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2554
ณ.สำนักงาน
AYC ประเทศไทย


คลิ๊ก!!! เพื่อตรวจผลคะแนนสอบนักเรียนทุน ระยะสั้น ปี 2

 
 
 
 
 
Home | Company Profile | Contact Us
9/197 ชั้น 7 อาคารจีโอที ซอยรัชดาภิเษก29 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร : 02 556 1533-40 แฟกซ์ : 02 911 1700
9/197 Fl.7, GOT Building, Soi Ratchadapisek29, Ratchadapisek, Jatujak, Bangkok 10900 Tel: 02 556 1533-38 Fax: 02 911 1700
E-mail : ayc.thailand@gmail.com http://www.aycthailand.com