levitra uk cialis generic kamagra gel kamagra 100mg cheap cialis uk cheap levitra uk

ประวัติความเป็นมา
สารจากประธานกรรมการ
สารจากประธานกิตติมศักดิ์
กิจกรรมทางสังคม เอวายซี
กิจกรรมองค์กร เอวายซี
นโยบายและวัตถุประสงค์
Student Exchange
Inbound Exchange Programs in Thailand
English Programs For School
English Summer Camps
English Camps for School
English Summer Course
English Summer Courses for School
October Programs
AYC Chinese Program
School Camps
English Program For School
Work And Travel
English Summer Camps
English Summer Course
ศูนย์สอบส่วนกลาง (กรุงเทพ และปริมณฑล)
ศูนย์สอบส่วนภูมิภาค
อาจารย์อาสาสมัคร
กิจกรรมศูนย์ประสานงาน
แบบฟอร์มการสมัคร
Gallery
ติดต่อ
หน้าแรก > Programs > AYC Chinese Program > โครงการอบรมภาษาจีน > 
Version
 
Company Profile
Thai High School Program
Thai University Program
English Camp in Thailand
มหาวิทยาลัยที่ประเทศจีน
โครงการอบรมภาษาจีน
Gallery
Contact Us

Short Term Program

แนะนำโครงการ                                                         

        โปรเเกรมระยะสั้นของมหาวิทยาลัยปักกิ่ง (Peking University) ประกอบด้วยหลักสูตรอบรมภาษาจีนและหลักสูตรเพื่อเพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยปักกิ่งกับมหาวิทยาลัยจากต่างประเทศหรือองค์กรการศึกษาระดับนานาชาติ โดยสองฝ่ายมีการลงนามร่วมกันอย่างเป็นทางการ

คุณสมบัติของผู้สมัคร                                          

·        บุคคลผู้มิได้ถือสัญชาติจีน

·        อายุ 18 – 60 ปี

·        สุขภาพแข็งแรง

·        มีวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าขึ้นไป

·        รู้คำศัพท์ภาษาจีนไม่น้อยกว่า 800 คำ หรือเรียนภาษาจีนไม่น้อยกว่า 80 ชั่วโมง

กำหนดการเรียน                                               

ภาคการศึกษาแรก : กุมภาพันธ์ – มิถุนายน 

ภาคการศึกษาที่สอง : กันยายน  – มกราคม 

***หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง ผู้สมัครจึงควรตรวจสอบกำหนดการเรียนในใบตอบรับเข้าศึกษา เป็นขั้นตอนสุดท้าย

สมัครอย่างไร ?                                                 

- ผู้สมัครต้องกรอกใบสมัครโครงการระยะสั้นของมหาวิทยาลัยปักกิ่ง

เวลาสมัคร

รอบแรก รับสมัครตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 

รอบที่สอง รับสมัครตั้งแต่ 1 เมษายน – 30 มิถุนายน 

- ผู้สมัครต้องส่งเอกสารดังต่อไปนี้มาที่สำนักงาน เอวายซี ก่อนวันที่ 30 มิถุนายน 

- สำเนาหนังสือเดินทาง

- สำเนาวุฒิการศึกษาสูงสุด หรือตัวจริงใบรับรองการศึกษาปัจจุบัน

- ใบรับรองระดับความรู้ภาษาจีน หรือใบรับรองการเรียนภาษาจีนที่โรงเรียนหรือสถาบัน

 ตัวจริง Comment Letter จากโรงเรียนที่กำลังศึกษาอยู่หรือที่ทำงาน โดยต้องเป็น ภาษาอังกฤษหรือภาษาจีนเท่านั้น

- ค่ามัดจำเข้าร่วมโครงการ: 10,000 บาท

- ผู้สมัครต้องส่งเอกสารสมัครเข้าร่วมโครงการพร้อมจ่ายค่ามัดจำเข้าร่วมโครงการตามเวลากำหนดหากผู้ใดผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯและตัดสินใจจะไปเรียน

- ผู้สมัครต้องจ่ายค่าเข้าร่วมโครงการที่เหลือก่อนที่ได้รับตัวจริงใบตอบรับเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยปักกิ่งถ้าหากไม่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ จะไม่มีการคืนเงินให้ใดๆและเอกสารสมัครใดๆให้ ถ้าหากเอกสารสมัครเข้าร่วมโครงการไม่ครบหรือไม่จ่ายค่าเข้าร่วมโครงการ จะไม่รับพิจารณาเข้าร่วมโครงการนักเรียนต้องซื้อประกันตามแผนของมหาวิทยาลัยปักกิ่ง

ข้อมูลรายละเอียดดูที่ใบรับเข้าร่วมโครงการ หากไม่ซื้อประกันตามแผนฯ มหาวิทยาลัยจะไม่รับลงทะเบียนเข้าโครงการ

       ***กรอก “ใบสมัครโครงการระยะสั้นของมหาวิทยาลัยปักกิ่ง” ให้ครบทุกช่องว่าง พร้อมติด passport photo ขนาด 2*2 นิ้ว (รับเฉพาะภาพถ่ายสีเท่านั้น)

ค่าเข้าร่วมโครงการ                                           

(รวมค่าสมัคร ค่าเล่าเรียน ค่าตำรา และค่าทัศนศึกษาในเมืองปักกิ่ง)

2 อาทิตย์                   22,200บาท (งวดแรก 10,000 บาท งวดที่สอง 12,200 บาท)

3 อาทิตย์                   25,800 บาท (งวดแรก 10,000 บาท งวดที่สอง 15,800 บาท)

4 อาทิตย์                   30,100 บาท (งวดแรก 10,000 บาท งวดที่สอง 20,100 บาท)

6 อาทิตย์                   39,350 บาท (งวดแรก 10,000 บาท งวดที่สอง 29,350 บาท)

8 อาทิตย์                   49,400 บาท (งวดแรก 10,000 บาท งวดที่สอง 39,400 บาท)

1 เทอม                    97,240 บาท (งวดแรก 10,000 บาท งวดที่สอง 87,240 บาท)

(เป็นราคาประมาณการสำหรับทุกๆช่วงเวลา อาจมีเปลี่ยนแปลงได้)

***ค่าใช้จ่ายส่วนตัวประมาณ 1,200 หยวนต่อเดือน นักเรียนต้องรับผิดชอบค่าประกันและค่ากิจกรรมนอกหลักสูตรด้วย ***

กำหนดการเรียน                                                           

เวลาเรียน: 4 ชั่วโมงเรียนต่อวัน (วันจันทร์ – วันศุกร์) และมีการนำไปทัศนศึกษานอกเวลาเรียน

Elective courses: Chinese Folklore, Translation, Rhetoric, Writing, Newspaper Reading, Classical Chinese, and Selected Readings from Contemporary Chinese Literature, etc. All courses aim to improve the student’s the ability to use Mandarin in real-life circumstances.

Classes’ arrangements upon Mandarin proficiency: elementary, intermediate, and advanced classes are provided. Students are arranged according to the results of the Mandarin placement exam after admission. There are about fifteen students in a class.

 Chinese Culture Interactions

1. Shadowboxing (Taijiquan), Chinese painting, Chinese calligraphy, visits to traditional Beijing residential area (hutong), etc.

2. Weekend trips to Datong and Taiyuan in Shanxi Province, Chengde in Hebei Province, Mount Tai and Qufu in Shandong Province, Inner Mongolia Province, and other historical and cultural sites.

3. Trips to Luoyang, Xi'an, Shanghai and Hang Zhou.

 Documentations:   Students will receive a Peking University Student ID card upon registration, a program certificate and an official transcript upon completion of the program

Accommodations                                               

ห้องพักนักเรียน 2 คน ต่อ 1 ห้อง อาคาร Shaoyuan No. 9: ประกอบไปด้วยเครื่องอำนวยความสะดวก อาทิเช่น ทีวีสี, โทรศัพท์, เครื่องปรับอากาศ, ระบบอินเทอร์เน็ต และห้องน้ำในตัว

ห้องนอนแบบเตียงนอนขนาดใหญ่ (King-Size) อาคาร Shaoyuan: ประกอบไปด้วยเครื่อง อำนวยความสะดวก อาทิเช่น ทีวีสี, โทรศัพท์, ตู้เย็น, เครื่องปรับอากาศ, ระบบอินเทอร์เน็ต และห้องน้ำในตัว

ห้องพักนักเรียนใน Posts and Telecommunications Hotel: ประกอบไปด้วยเครื่องอำนวยความสะดวก อาทิเช่น ทีวีสี, โทรศัพท์, ห้องน้ำในตัว, บริการทำความสะอาดห้องนอน ที่พักแห่งนี้ใช้เวลาเดินทางไปมหาวิทยาลัยเพียง 5 นาทีเท่านั้น

***นอกจากนี้นักศึกษาต่างชาติยังได้รับอนุญาต
In addition, international students are allowed to live off campus; however, they have to register about their residency at the local police station.

 
 
 
 
 
Home | Company Profile | Contact Us
9/197 ชั้น 7 อาคารจีโอที ซอยรัชดาภิเษก29 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร : 02 556 1533-40 แฟกซ์ : 02 911 1700
9/197 Fl.7, GOT Building, Soi Ratchadapisek29, Ratchadapisek, Jatujak, Bangkok 10900 Tel: 02 556 1533-38 Fax: 02 911 1700
E-mail : ayc.thailand@gmail.com http://www.aycthailand.com