levitra uk cialis generic kamagra gel kamagra 100mg cheap cialis uk cheap levitra uk

ประวัติความเป็นมา
สารจากประธานกรรมการ
สารจากประธานกิตติมศักดิ์
กิจกรรมทางสังคม เอวายซี
กิจกรรมองค์กร เอวายซี
นโยบายและวัตถุประสงค์
Student Exchange
Inbound Exchange Programs in Thailand
English Programs For School
English Summer Camps
English Camps for School
English Summer Course
English Summer Courses for School
October Programs
AYC Chinese Program
School Camps
English Program For School
Work And Travel
English Summer Camps
English Summer Course
ศูนย์สอบส่วนกลาง (กรุงเทพ และปริมณฑล)
ศูนย์สอบส่วนภูมิภาค
อาจารย์อาสาสมัคร
กิจกรรมศูนย์ประสานงาน
แบบฟอร์มการสมัคร
Gallery
ติดต่อ
หน้าแรก > Event > 
Version
 

น้องอาโปว์รับโล่ทูตวัฒนธรรมจีน ที่โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 30 มิถุนายน 2554 โดย นายฉิว หนิง เลขานุการ ด้านการศึกษาของสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชนจีน....

  รายละเอียด
--------------------------------------------------------------------------------
ประกาศ!!         โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนระยะสั้น ภาคฤดูร้อน 3-4 สัปดาห์ เปิดรับสมัครสอบ นักเรียน-นักศึกษา ที่มีอายุ ตั้งแต่ 12-20 ปี เพื่อไปเรียนรู้และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ...   
 
 
 
 
 
Home | Company Profile | Contact Us
9/197 ชั้น 7 อาคารจีโอที ซอยรัชดาภิเษก29 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร : 02 556 1533-40 แฟกซ์ : 02 911 1700
9/197 Fl.7, GOT Building, Soi Ratchadapisek29, Ratchadapisek, Jatujak, Bangkok 10900 Tel: 02 556 1533-38 Fax: 02 911 1700
E-mail : ayc.thailand@gmail.com http://www.aycthailand.com