เรียนรู้และศึกษาและเปลี่ยนวัฒนธรรมกับชาวต่างชาติในประเทศสหรัฐอเมริกา เมือง Los Angeles เรียนรู้ในห้องเรียน กิจกรรมท่องเที่ยวสวนสนุก Disneyland, Hollywood และอื่นๆ สนใจสอบถามรายละเอียดโครงการติดต่อหมายเลข 0 2556 1533-38

 

Program Detail

ลักษณะโครงการ เรียนรู้และศึกษาและเปลี่ยนวัฒนธรรมกับชาวต่างชาติในช่วงเวลาสั้นๆ 4 สัปดาห์โดยพักกับ host family ช่วงปิดเทอมใหญ่ ซึ่ง เป็นประสบการณ์ที่ดีกับนักเรียน
คุณสมบัติ รับนักเรียน นักศึกษา อายุตั้งแต่ 12 ปี ถึง 20 ปี และต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่เท่านั้น
ลักษณะของที่เรียน เพื่อให้นักเรียน ได้เรียนรู้ถึงวิถีของนักเรียนชาวต่างชาติ ในเมือง Los Angeles ประเทศสหรัฐอเมริกา
ระยะเวลา ใช้เวลาศึกษา 4 สัปดาห์ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 - 30 เมษายน 2561
การพักอาศัย พักกับ host family “นักเรียน 2 คน ต่อ 1 host family” 
การเดินทาง จะมี host family ดูแลเรื่องการเดินทาง รับและส่งไปเรียน ทั้งเดินทางไปและกลับ

 


ประกาศผลสอบทางเว็บไซต์ WWW.AYCTHAILAND.COM วันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม 2561

FAQ

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนเยาวชนระยะสั้น เช่น ค่าสมัครสอบ, วันที่สอบ, ทุนฟรี 100 % หรือเปล่า ฯลฯ

อ่านรายละเอียด