เรียนรู้และศึกษาและเปลี่ยนวัฒนธรรมกับชาวต่างชาติในประเทศฝรั่งเศส เมือง Paris เรียนรู้ในห้องเรียน กิจกรรมทัศนศึกษา เยี่ยมชมวัง Versailles และ Gardens, ล่องเรือ Cruise และเยี่ยมชม Eiffel Tower และ อื่นๆ สนใจสอบถามรายละเอียดโครงการติดต่อหมายเลข 0 2556 1533-38

 

Program Detail

ลักษณะโครงการ เรียนรู้และศึกษาและเปลี่ยนวัฒนธรรมกับชาวต่างชาติในช่วงเวลาสั้นๆ 4 สัปดาห์โดยพักกับ host family ช่วงปิดเทอมใหญ่ ซึ่งเป็น ประสบการณ์ที่ดีกับนักเรียน
คุณสมบัติ รับนักเรียน นักศึกษา อายุตั้งแต่ 12 ปี ถึง 20 ปี และต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่เท่านั้น (ควรมีพืั้นฐานภาษาฝรั่งเศสในห้องเรียน เรียนด้วยภาษาฝรั่งเศส)
ลักษณะของที่เรียน ใช้สถานที่เรียนเป็นสถาบันสอนภาษาที่มีชื่อเสียงเมือง Paris ประเทศฝรั่งเศส
ระยะเวลา ใช้เวลาศึกษา 4 สัปดาห์ เริ่มตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน – 6 พฤษภาคม 2561
การพักอาศัย พักกับ host family “นักเรียน 2 คน ต่อ 1 host family” 
การเดินทาง จะต้องเดินทางไปเรียน และเดินทางกลับบ้านพักเองโดย รถโดยสารสารธารณะรถบัส รถไฟฟ้าใต้ดิน และมีบัตรโดยสารให้ สามารถใช้ได้ 1 เดือน

 


ประกาศผลสอบทางเว็บไซต์ WWW.AYCTHAILAND.COM วันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม 2561

FAQ

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนเยาวชนระยะสั้น เช่น ค่าสมัครสอบ, วันที่สอบ, ทุนฟรี 100 % หรือเปล่า ฯลฯ

อ่านรายละเอียด